Livsstil

Livsstil, hur jag väljer att leva och verka. Jag är en växande organism som utvecklas hela tiden och livsstilen formar sig där efter.