Petra Eleonora

kom ihåg vem du är i bruset av alla andra

Tillit, stilla veckan.

Andra dagen i stilla veckan handlar om tillit eller om du vänder på det, ångest. Jag väljer att fokusera på tilliten. Det är ju faktiskt också ett botemedel mot ångest när det går att tillämpa. Jag ordinerar tillit dagligen i alla situationer för att motverka ångest. Min upplevelse är att vi har format ett samhälle utan tillit. Vi ska skydda oss från allt. Mer och mer regleras allt vi gör och därmed försvinner vår förmåga...