Vrede var den kraft som Jesus använde när han drev ut månglarna ur templet. Händelsen utspelar sin i andra dagen på Stilla veckan innan påsk. Stilla veckan inleddes i och med Palmsöndagen som inträffades i söndags. Det var den dagen Jesus red in i Jerusalem och berättelsen om Jesus på korset, uppståndelsen och allt det där tar plats. Du kanske minns från skoltiden, eller så har du stenkoll och firar påsken i enlighet med någon typ av religion eller livsåskådning? Hur som helst.
Det går att sätta ett tema på varje dag den här veckan och på mitt arbete har vi morgonsamling där vi uppmärksammar dessa teman hela vägen fram till påsk. Jag fick som uppgift att skriva ihop en betraktelse för måndagen som hade temat vrede och den texten blev väldigt uppskattad så jag tänkte att jag delar dem med dig här också.

 

Jesus blev arg när han såg vad som pågick i templet. Han använde sin vrede att driva ut månglarna ur templet.

 

Det är ett bra exempel på att det ligger en stor kraft i vreden, en motivtian till att agera för förändring.

 

Många är rädda för vrede. Den kan upplevas som hotfull och sprida osäkerhet. Många använder den just så, oreflekterat för att skapa drama och höja sig själva. Då förlorar vi möjligheten att ta tillfället i akt och använda kraften som en kärlekshandling för oss själva och andra.

 

Kanske är så att vi inte vet varför vi blir upprörda. Vi kanske inte ens vet vad vi vill. Vi blir arga och lever ut ilskan utan att få fatt i vår innersta längtan.

 

Om vi istället tar ett kliv tillbaka och lyssnar på vår vrede och hör vad den vill berätta om oss själva och vår innersta önskan, kan vi använda kraften i vreden till en förändring. En förändring som tjänar både oss själva och andra. Precis som Jesus gjorde i templet. Han helade människorna som kom till honom. Du och jag kan också åstadkomma storverk precis som Jesus, vi behöver bara lyssna